Transparant over jouw privacy

PRIVACYVERKLARING UNITE IT PROFESSIONALS

Ons gebruik van verzamelde gegevens

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (HR dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving en selectie, uitzenden, payroll, detachering, salarisadministratie en personeelsmanagement, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Unite IT Professionals of die van een derde partij.

VASTLEGGEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS

In het kader van de dienstverlening legt Unite IT Professionals gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Unite IT Professionals en in deze Privacy Verklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • (voor & achter)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • VAR verklaringen;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Service te kunnen verlenen
 • Gewerkte uren te registreren;
 • De elektronische versie van de Unite IT Professionals nieuwsbrief te sturen;
 • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Unite IT Professionals en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Unite IT Professionals (waaronder ook Unite IT Professionals ressorteert) en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
 • Betalingen te verwerken;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

GEGEVENS WORDEN VERSTREKT AAN DE NAVOLGENDE DERDEN:

 • Unite IT Professionals
 • Eventuele dochterondernemingen van Unite IT Professionals
 • Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Unite IT Professionals
 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.

TOEGANG TOT DE GEGEVENS ANDERS DAN DOOR VERSTREKKING

 • Unite IT Professionals geeft toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van Unite IT Professionals  kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving en selectie managers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc. Je kunt te allen tijde je cv uit de databank verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt.
 • Unite IT Professionals gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Unite IT Professionals. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.
 • Unite IT Professionals kan je persoonsgegevens uitwisselen met dochterondernemingen van
 • Unite IT Professionals zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Unite IT Professionals  legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kun je aangeven via info@uniteit.nl dat je pasfoto weer verwijderd wil hebben uit je profiel. Daarnaast maakt Unite IT Professionals  gebruik van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

DOELEINDEN

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

VERANDERINGEN

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Unite IT Professionals  is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Unite IT Professionals  is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website www.uniteit.nl. Evenmin is Unite IT Professionals  verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. Unite IT Professionals is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

COOKIES EN AUTOMATISCH GEGENEREERDE INFORMATIE

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Unite IT Professionals kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Unite IT Professionals plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

AUTOMATISCH GEGENEREERDE INFORMATIE

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op www.uniteit.nl. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.). Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. Unite IT Professionals  plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

DOORGIFTE AAN HET BUITENLAND

Unite IT Professionals  maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maakt Unite IT Professionals  gebruik van Visual Website Optimizer. Unite IT Professionals  kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. Privacy in acht te nemen.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: info@uniteit.nl of bellen op nummer: 06-26214683

Heb je een vraag voor Unite IT

Laat dan een reactie achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Scroll naar boven